Xác nhận không nợ thuế để làm thủ tục giải thể

Tiêu đề:Xác nhận không nợ thuế để làm thủ tục giải thể
Hỏi:công ty em có trụ sở chính ở Tp.Hồ Chí Minh. Nay công ty muốn làm đơn xác nhận không nợ thuế. Vậy bên em phải nộp đơn xác nhận cho Cục Hải quan TpHCM hay Tổng cục Hải quan Hà Nội ạ?
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Qui định tại điều 140 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 có hiệu lực từ ngày 01/4/2015  quy định về thủ tục Hải quan; Kiểm tra giám sát hải quan; Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu như sau: “ khi có nhu cầu xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế (bao gồm xác nhận số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản đã nộp khác và/hoặc số tiền thuế đã nộp ngân sách nhà nước), người nộp thuế hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phải có văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế gửi Tổng cục Hải quan”
Đề nghị Doanh nghiệp có văn bản gửi Tổng Cục Hải quan để được xác nhận
Đ/c chỉ TCHQ:
TỔNG  CỤC HẢI QUAN
Lô E3 – Đường Dương Đình Nghệ
Phường Yên Hoà – Quận Cầu Giấy – Hà Nội..
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *