Vướng mắc về C/O mẫu EAV

Tiêu đề:Vướng mắc về C/O mẫu EAV
Hỏi:Kính gửi Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh Ngày 21/06/2017 Tổng công ty SAMCO có công văn số 663/SC-XNK gửi Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 1, đồng gửi Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc vướng mắc C/O mẫu EAV, nhưng đến nay 02/08/2017 chúng tôi vẫn chưa nhận được hướng dẫn của quý Hải quan. Rất mong được quý Cục Hải quan xem xét trả lời để chúng tôi có cơ sở thực hiện tiếp. Trân trọng cảm ơn,
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến về việc vướng mắc C/O mẫu EAV. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Trên cơ sở báo cáo của Chi cục HQCK CSG Khu vực I, công văn số 2032/GSQL-GQ4 ngày 08/9/2017 của Cục Giám sát quản lý – Tổng cục Hải quan trả lời Quý Doanh nghiệp về vướng mắc có liên quan, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đề nghị Doanh nghiệp thực hiện theo hướng dẫn của Cục Giám sát quản lý tại công văn dẫn trên. Theo đó, C/O mẫu EAV có nội dung như đã nêu không hợp lệ để được hưởng ưu đãi đặc biệt.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết.
Trân trọng./.
Loại hình:Hải quan điện tử

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *