Vướng mắc thuế BVMT đối với dầu gốc nhập khẩu.

Tiêu đề:V/v vướng mắc thuế BVMT đối với dầu gốc nhập khẩu.
Hỏi:Công ty chúng tôi chuẩn bị nhập khẩu dầu gốc Base Oil để sản xuất và kinh doanh trong nước (HS code : 27101941), đối với mặt hàng này, ngoài thuế nhập khẩu 5% và thuế GTGT 10% thì có chịu thuế bảo vệ môi trường (BVMT) không ? Chúng tôi có tìm hiểu, theo quy định tại Điều 3 Luật thuế BVMT 2010 và Điều 1 Thông tư số 152/2011/TT-BTC thì đối tượng chịu thuế BVMT không có tên của mặt hàng dầu gốc mà chúng tôi nhập khẩu. Trường hợp nếu mặt hàng này chịu thuế BVMT thì thời điểm tính thuế là khi nào ? Vì theo chúng tôi được biết, thuế BVMT chỉ nộp một lần đối với hàng hóa sản xuất hoặc nhập khẩu, chúng tôi có thể nộp thuế BVMT khi bán ra thay vì nộp thuế ở khâu nhập khẩu ? Xin Quý Cơ quan hỗ trợ giúp chúng tôi giải đáp thắc mắc trên. Chân thành cám ơn !
Trả lời:Trả lời:
Căn cứ quy định tại Luật Bảo vệ môi truonừg số 57/2011/QH12 ngày 15/11/2010, khoản 1 Điều 1 Thông tư 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài Chính thì Xăng, dầu mỡ nhờn thuộc đối tuợng chịu thuế BVMT là các loại xăng, dầu, mỡ nhờn ( sau đây gọi chung là xăng dầu ) gốc hóa thạch xuất bán tại Việt Nam, không bao gồm chế phẩm sinh học ( như etanol, dầu thựuc phẩm, mỡ động vật…)
Địa điểm kê khai, nộp thuế báo vệ môi truongừ đối với xăng dầu nhập khẩu thực hiện theo quy định tại điểm 4.b, khoản 4, Điẩu 15 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2016 của Bộ Tài Chính
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *