Vướng mắc áp dụng thuế suất GTGT 5% cho hàng y tế

Tiêu đề:Vướng mắc áp dụng thuế suất GTGT 5% cho hàng y tế
Hỏi:Kính gửi quý cơ quan Hải Quan Chúng tôi:
Công ty TNHH TMDV Giao Vận Sắp tới chúng tôi có dự định nhập về 1 số trang thiết bị y tế như:
+ Chất thử sinh hóa
+ Bộ truyền mẫu trung tâm của máy phân tích miễn dịch
+ Máy phân tích nước tiểu
+ Máy đo đường huyết
+ Máy theo dõi nguy cơ tim mạch
Mặt hàng chất thử sinh hóa và bộ truyền mẫu trung tâm của máy phân tích miễn dịch được phân vào loại A và đã có phiếu tiếp nhận loại A theo nghị định 36 của Chính Phủ Mặt hàng máy phân tích nước tiểu, máy đo đường huyết, máy theo dõi nguy cơ tim mạch được phân vào loại B, C.
Căn cứ theo hướng dẫn của Bộ Tài Chính về thuế suất GTGT 5% cho hàng y tế (hướng dẫn tại công văn 743/BTC-TCHQ và công văn 13676/BTC-TCHQ thì:
1/ Mặt hàng chất thử sinh hóa được nêu tên trong danh mục thông tư 30/2015/TT-BYT nhưng không có giấy phép nhập khẩu, thay vào đó là phiếu tiếp nhận loại A theo Nghị định 36 thì có được áp dụng thuế suất GTGT 5% mà không phải xin giấy xác nhận của Bộ Y Tế?
Và Tất cả các mặt hàng có trong danh mục thông tư 30/2015/TT-BYT mà không có giấy phép nhập khẩu, thay vào đó là phiếu tiếp nhận loại A theo Nghị Định 36 thì có được áp dụng thuế suất GTGT 5% mà không phải xin giấy xác nhận của Bộ Y Tế?
Nếu mặt hàng y tế chúng tôi nhập về có giấy phép nhập khẩu và xác nhậ của Bộ Y Tế là hàng y tế từ thời thông tư 24/2011/TT-BYT nhưng đến khi thông tư 30/2015/TT-BYT có hiệu lực thì không phải xin giấy phép và xác nhận nữa. Vậy chúng tôi có thể sử dụng giấy phép cũ của thông tư 24 và thông tư 30 hết hạn và giấy xác nhận của thông tư 24 để làm căn cứ xác định thuế GTGT 5% mà không phải xin giấy xác nhận mới của Bộ Y Tế hay không?
Mặt hàng “Bộ truyền mẫu trung tâm của máy phân tích miễn dịch” nó là 1 bộ phận trong hệ thống máy phân tích và miễn dịch có tên trong thông tư 30/2015/TT-BYT và đã có phiếu tiếp nhận A. Mặt hàng này chúng tôi có thể áp VAT 5% mà không phải xin giấy xác nhận của Bộ Y Tế hay không? Và “Máy theo dõi nguy cơ tim mạch” nhập về có được áp dụng thuế suất 5% VAT mà không phải xin giấy xác nhận của Bộ Y Tế hay không? (vì máy theo dõi nguy cơ tim mạch sử dụng tuyệt đối trên người, không sử dụng được vào mục đích khác)
2/ Căn cứ theo Quyết định số 437/QĐ-BYT về việc ban hành danh mục trang thiết bị y tế bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, huyện, phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế xã và túi y tế thôn bản của Bộ Y Tế, vì đây là các sản phẩm sử dụng cho bệnh viện.
Vậy công ty chúng tôi có thể căn cứ vào danh mục của Quyết định 437/QĐ-BYT để áp dụng thuế suất VAT 5% mà không phải xin giấy xác nhận của Bộ Y Tế hay không?
Kính nhờ quý cơ quan Hải Quan giải đáp thắc mắc trên giúp công ty chúng tôi để công ty chúng tôi có thể thực hiện đúng theo qui định của pháp luật.
Chân thành cảm ơn
Trả lời:1.  Trả lời nội dung câu hỏi 1:
1.1 Đối với các mặt hàng loại A và đã có phiếu tiếp nhận loại A theo Nghị định 36/NĐ – CP và các mặt hàng được phân vào loại BC có được áp mức thuế suất 5% mà không phải xin giấy phép của Bộ Y tế.
Nội dung vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã báo cáo Tổng cục Hải quan tại công văn số 393/HQHCM-TXNK  ngày 25/2/2019, công văn số 1054/HQHCM-TXNK ngày 19/4/2019 xin ý kiến hướng dẫn về việc áp dụng thuế suất thuế GTGT đối với các trường hợp thiết bị y tế được phân loại A, B, C, D đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 39 Điều 1 Nghị định 169/2018/NĐ-CP nhưng không có xác nhận của Bộ Y tế thì có được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 5%. Tổng cục Hải quan hiện đang tổng hợp lấy ý kiến Vụ chính sách Thuế, Vụ Pháp chế, Tổng cục Thuế và một số  Cục Hải quan tỉnh, Thành phố để  hướng dẫn thực hiện thống nhất.
Trong thời gian Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan chưa ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện, việc xác định thuế suất thuế GTGT đối với thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế thực hiện theo các văn bản quy định của Bộ Tài chính: Khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015; khoản 5 Điều 4 Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014; công văn số 8159/BTC-TCT ngày 18/6/2015, công văn số 17278/BTC-TCT ngày 20/11/2015; công văn số 743/BTC-TCHQ ngày 17/01/2017, công văn số 13676/BTC-TCHQ ngày 07/11/2018 của Bộ Tài chính gửi Bộ Y tế về thuế GTGT thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế. Theo đó, mặt hàng không được định danh cụ thể theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015, khoản 5 Điều 4 Thông tư 83/2014/TT-BTC ngày 26/4/2014 của Bộ Tài chính; không thuộc Danh mục trang thiết bị y tế được nhập khẩu theo Giấy phép của Bộ Y tế thì phải có xác nhận của Bộ Y tế để được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.
1.2 Về việc sử dụng giấy phép đã hết hạn theo Thông tư 24/2011/TT-BYT để làm căn cứ xác định thuế GTGT 5% mà không phải xin Giấy xác nhận mới của Bộ Y tế.
Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 1 công văn 8159/BTC-TCT ngày 18/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “…các mặt hàng thuộc Danh mục trang thiết bị y tế được nhập khẩu theo Giấy phép của Bộ y tế ban hành kèm theo Thông tư 24/2011/TT-BYT ngày 21/6/2011 của Bộ Y tế áp dụng mức thuế suất 5%”.
Đề nghị Công ty căn cứ quy định trên và thực tế hàng hoá nhập khẩu để khai báo mức thuế suất thuế GTGT theo đúng quy định.
2. Trả lời nội dung câu hỏi 2: Công ty có thể căn cứ vào Quyết định 437/QĐ-BYT để áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% mà không phải xin giấy xác nhận của Bộ Y tế?Quyết định 437/QĐ-BYT ngày 20/2/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục tranh thiết bị y tế bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, huyện, phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế xã và túi y tế thôn bản. Theo đó, nội dung áp dụng  Quyết định đã nêu rõ tại Điều 2 của Quyết định.
Việc cơ quan hải quan xem xét áp dụng thuế suất thuế GTGT không căn cứ vào Quyết định 437/QĐ-BYT ngày 20/2/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Hiện nay,  việc xác định thuế suất thuế GTGT đối với thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế thực hiện theo các văn bản quy định của Bộ Tài chính: Khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015; khoản 5 Điều 4 Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014; công văn số 8159/BTC-TCT ngày 18/6/2015, công văn số 17278/BTC-TCT ngày 20/11/2015; công văn số 743/BTC-TCHQ ngày 17/01/2017, công văn số 13676/BTC-TCHQ ngày 07/11/2018 của Bộ Tài chính gửi Bộ Y tế về thuế GTGT thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế. Theo đó, mặt hàng không được định danh cụ thể theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015, khoản 5 Điều 4 Thông tư 83/2014/TT-BTC ngày 26/4/2014 của Bộ Tài chính.
  Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh trả lời cho Công ty được biết.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *