Vùng neo Thiềng Liền thuộc Chi cục hải quan nào

Tiêu đề:Vùng neo Thiềng Liền thuộc Chi cục hải quan nào quản lý
Hỏi:Kính mong Ban biên tập tư vấn : Mã cảng xếp hang của: Vùng neo chuyển tải hang Thiềng Liền Mã điểm đích cho vận chuyển bảo thuế của Thiềng Liền Trân trọng cám ơn và kính chào.
Trả lời:Phúc đáp câu hỏi của Công ty TNHH TM&DV hàng hải Tấn Đạt, Cục Hải quan TP.HCM có ý kiến sau:
– Vùng neo Thiềng Liềng hiện nay đang thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn KV3 quản lý.
– Mã cảng xếp hàng và mã điểm đích của vùng neo Thiềng Liềng là 02H1OZZ.
Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh trả lời Quý doanh nghiệp được biết.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *