VIỆC DI DỜI CHI CỤC HẢI Q UAN CK CẢNG SÀI GÒN KV2

Tiêu đề:
VIỆC DI DỜI CHI CỤC HẢI Q UAN CK CẢNG SÀI GÒN KV2
Hỏi:Thưa Quí Cục Hải quan, Tôi được biết Chi Cục hải quan cảng SG khu vực 2 sẽ di dời trong thời gian tới. Xin cho hỏi trong trường hợp có sự di dời hay thay đổi thì công ty chúng tôi sẽ thực hiện việc làm thủ tục hải quan và thông quan ở đâu và thủ tục ra sao. Cin Cục Hải quan hướng dẫn cụ thể. Xin cảm ơn.
Trả lời:TRẢ LỜI CÂU HỎI VỀ VIỆC DI DỜI CHI CỤC HẢI Q UAN CK CẢNG SÀI GÒN KV2
(NGÀY 24/11/2017)
Tiêu đề: VINATRANS hỏi bao giờ Chi cục Hải quan CK cảng Sài Gòn khu vực 2 di dời và nếu có di dời thì Công ty sẽ làm thủ tục hải quan ra sao.
Kính gửi: Công ty VINATRANSCục Hải quan TP. Hồ Chí Minh phúc đáp về việc di dời Chi cục Hải quan CK cảng Sài Gòn khu vực 2 như sau:
Theo kế hoạch, Chi cục Hải quan CK cảng Sài Gòn khu vực 2 sẽ tiến hành di dời vào cuối tháng 12/2017, dự kiến trụ sở sẽ chuyển sang quận 7.
Dự kiến, Chi cục Hải quan CK cảng Sài Gòn khu vực 2 sẽ được giao nhiệm vụ quản lý Cảng Sài Gòn Hiệp Phước sau khi cảng này hoàn thành trong quý 1/2018 tại địa chỉ Ấp 2, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.
Việc làm thủ tục hải quan và thông quan của Công ty sẽ phụ thuộc vào phương tiện vận chuyển hàng hóa neo đậu tại cảng nào và thuộc địa bàn quản lý của Chi cục Hải quan nào.
Trân trọng./.
TL. CỤC TRƯỞNG
  KT. TRƯỞNG PHÒNG
  PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Thanh Long
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *