Về việc xin cấp mã kho chờ thông quan dự kiến

Tiêu đề:Về việc xin cấp mã kho chờ thông quan dự kiến
Hỏi:Doanh nghiệp chúng tôi là công ty thương mại xuất khẩu những mặt hàng thủy sản đông lạnh, công ty chúng tôi không có kho riêng để chế biến những sản phẩm mà chúng tôi xuất khẩu, những mặt hàng mà chúng tôi xuất khẩu chúng tôi thường thuê các cơ sở khác gia công chế biến hoặc mua thành phẩm để xuất khẩu như vậy về phần mã kho chờ thông quan dự kiến chúng tôi phải nhập như thế nào, doanh nghiệp của chúng tôi ở kiên giang nhưng ở kiên giang thì không có hải quan như vậy chúng tôi phải đăng ký mã kho ở đâu trong trường hợp này. Xin chân thành cám ơn. Trân trọng kính chào.
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Căn cứ khoản 1 công văn số 4351/TCHQ-GSQL ngày 22/4/2014 của Bộ Tài Chính v/v cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu thì Doanh nghiệp lập bộ hồ sơ gửi trực tiếp đến Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi quản lý địa bàn có kho bãi tập kết hàng hóa chờ thông quan dự kiến để được cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu.
Do đó, Doanh nghiệp liên hệ Cục Hải quan Kiên Giang để làm thủ tục tại địa chỉ: Số 16 đường Nguyễn Công Trứ, P. Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.Điện thoại: (077) 3 862 014;  Fax: (077) 3 862 940.
Website: www.kgcustoms.gov.vn
Cục Hải quan TPHCM trả lời để quý Doanh nghiệp được biết.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *