Về việc chậm nộp thuế GTGT cho tờ khai hải quan

Tiêu đề:Về việc chậm nộp thuế GTGT cho tờ khai hải quan
Hỏi:Chúng tôi đã khai tờ khai hải quan cho lô hàng nhập khẩu từ nước ngoài về và hải quan đã phân luồng cho tờ khai. Chúng tôi tiến hành việc nộp thuế tại ngân hàng Eximbank như thường lệ (như đối với các tờ khai trước đó). Ngân hàng báo lại rằng tiền đã được chuyển đi nhưng KBNN báo rằng vẫn chưa nhận được thuế. Do trường hợp này là trường hợp nộp thuế ngay, nên trong vòng 24h, người nhập khẩu phải nộp thuế nếu không sẽ bị phạt. Nhưng trong trường hợp của chúng tôi thì chúng tôi đã nộp thuế ngay sau khi nhận được kết quả phân luồng, mà thuế vào chậm là do ngân hàng thì chúng tôi có bị phạt hay không?
Trả lời:Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Nội dung câu hỏi của Doanh nghiệp chưa cụ thể.
Tuy nhiên liên quan đến việc nộp thuế đối với hàng hóa nộp thuế ngay chúng tôi trao đổi như sau:
– Tờ khai có thời hạn nộp thuế ngay không bị phạt chậm nộp. Tuy nhiên Doanh nghiệp chỉ được thông quan hàng hóa sau khi đã hoàn thành việc nộp thuế.
– Trường hợp có sự sai sót trong quá trình luân chuyển tiền thuế đã nộp giữa Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước thì Ngân hàng có trách nhiệm phối hợp với Kho bạc Nhà nước làm rõ và xử lý sai sót theo Điều 25. “Đối chiếu số liệu và xử lý sai sót trong đối chiếu giữa cơ quan hải quan với ngân hàng phối hợp thu” tại Thông tư số 184/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 “ Quy định về kê khai, bảo lãnh tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh”
Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh trao đổi Doanh nghiệp rõ./.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *