Vấn đề khai hải quan

Tiêu đề:Vấn đề khai hải quan
Hỏi:Hiện tại tôi có nhiều lô hàng LCL (đóng trong container) transit từ Hàn Quốc- Lào, và tôi muốn khai hải quan cho nhiều lô hàng đó trên 1 tờ khai, tôi muốn biết có tờ khai loại đó không? và nếu không có thì tôi muốn làm 1 Master bill gom hàng và khai Hải quan trên Master Bill dó được không?
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
– Thủ tục khai hải quan đối với hàng hóa có nhiều hợp đồng hoặc đơn hàng thực hiện theo điểm a khoản 7 Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính Phủ;
– Khai hải quan được quy định tại Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày  25/3/2015 của Bộ Tài Chính;
Đề nghị Công ty nghiên cứu các văn bản trên và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể/.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *