Vận chuyển tiền mặt ra nước ngoài nhằm mục đích sưu tập

Tiêu đề:Vận chuyển tiền mặt ra nước ngoài nhằm mục đích sưu tập
Hỏi:Kính chào cục hải quan TP.HCM, Tôi muốn hỏi về việc vận chuyển tiền mặt ra nước ngoài dưới dạng bao thư để bán cho các cá nhân có sở thích sưu tập tiền. Số tiền mặt vận chuyển là tiền Đồng không quá 15 triệu. Vui lòng tư vấn về thủ tục kê khai và các loại thuế cần phải nộp.
Trả lời:      Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Ông (bà) thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến về việc vận chuyển tiền mặt ra nước ngoài dưới dạng bao thư để bán cho các cá nhân có sở thích sưu tập tiền. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
       Đề nghị Ông(bà) liên hệ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh để được xem xét, hướng dẫn cụ thể.       
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Ông (bà) biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *