V/v cấp chứng chỉ nghiệp vụ Hải quan năm 2014

Tiêu đề:V/v cấp chứng chỉ nghiệp vụ Hải quan năm 2014
Hỏi:Kính gửi: Cục Hải quan TP.HCM Cho tôi hỏi chứng chỉ nghiệp vụ Hải quan năm 2014 thi ngày 6/9 khi nào mới được cấp. Vì thi cùng ngày nhưng tại đà Nẵng đã có từ tháng 12/2014. Rất mong nhận được phản hồi của Quý cơ quan. Cám ơn http://www.dngcustoms.gov.vn/haiquandng/Default.aspx?tabid=1791db17-9309-47ba-917a-2c6bd07bb713&mid=ea60c2d2-3426-4531-bb20-ab03a17f5135&itemid=6339&page=DetailHQ
Trả lời:Cục Hải quan Thành Phố Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Cục Hải quan Thành Phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành cấp chứng chỉ Nghiệp vụ khai Hải quan cho các thí sinh đạt yêu cầu trong kỳ thi ngày 07/9/2014 bắt đầu từ ngày 14/01/2015, Chi tiết theo thông báo trên trang Web Cục Hải quan Thành Phố (http://www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn/web/haiquan/chung-chi-nghiep-vu).
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *