V/v 1950/TB-CPN

Tiêu đề:v/v 1950/TB-CPN
Hỏi:Kính gửi Cục Hải quan TP.HCM Theo thông báo số: 1950/TB-CPN ngày 14/12/2016. Chi cục Hải quan CPN tạm ngưng thực hiện thủ tục Hải quan loại hình Tạm nhập – Tái xuất, Tạm xuất – Tái nhập kể từ ngày 15/12/2016. Vậy những lô hàng đã Tạm nhập hoặc tạm xuất qua Chi cục Hải quan CPN trước ngày 15/12/2016 thì có được thực hiện thủ tục Tái xuất hoặc tái nhập qua Chi cục Hải quan CPN hay không ? Nếu không thì những lô hàng Tái xuất hoặc tái nhập phải thực hiện qua Chi cục Hải quan nào tại TP.HCM ? Kính mong Quý Chi cục hướng dẫn Trân trọng
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Phúc đáp Quý công ty về việc hàng đã Tạm nhập hoặc Tạm xuất qua Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh trước ngày 15/12/2016, Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
– Cục Hải quan TP.HCM đã chỉ đạo cho Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp với Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh thực hiện thủ tục hải quan cho doanh nghiệp.
– Quý công ty có thể liên hệ với Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh để biết thêm thông tin chi tiết.
Cục hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để công ty biết, thực hiện.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *