Ủy thác xuất khẩu

Tiêu đề:Ủy thác xuất khẩu
Hỏi:Xin chào anh chị, Cty chúng tôi là doanh nghiệp chế xuất (KCX Tân Thuận). Cty chúng tôi không có quyền xuất khẩu thì có được ủy thác xuất khẩu cho 1 doanh nghiệp trong nước không ạ? Khi đó, chúng tôi có phải làm thủ tục hải quan tại khu chế xuất Tân Thuận không?
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Căn cứ Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BTC ngày 22/4/2013 của Bộ Công thương quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam: “Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được tiến hành các hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá theo quy định của Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ của doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan”. Quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 3, Điều 4 Thông tư 08/2013/TT-BTC ngày 22/4/2013 của Bộ Công thương.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Công ty biết và thực hiện./.
 
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *