Ủy quyền việc sử dụng Giấy phép nhập khẩu Nguyên liệu sx Dược phẩm

Tiêu đề:Ủy quyền việc sử dụng Giấy phép nhập khẩu Nguyên liệu sx Dược phẩm
Hỏi:Kính gửi Ban Tư Vấn, Cty chúng tôi hiện đang Nhập NL sx Dược phẩm và có xin GP của Bộ Y tế để nhập các NL này. Tuy nhiên, sắp tới Cty chúng tôi được sáp nhập vào một pháp nhân khác cũng nhập NL về để sx Dược phẩm. Cty Chúng tôi muốn tiếp tục NK NL cho hết trên các Giấy phép còn hạn Vậy xin hỏi là chúng tôi có thể làm ủy quyền cho pháp nhân mới (mà Chúng tôi được sáp nhập vào) để tiếp tục sử dụng các Giấy phép này được không? Hoặc Ban Tư Vấn có thể giúp tư vấn cho Chúng tôi cách nào để tiếp tục sử dụng hết các GP này Cảm ơn!
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Mặt hàng thuốc, nguyên liệu thuốc khi nhập khẩu thuộc diện phải xin giấy phép theo quy định tại Thông tư 47/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc, về nguyên tắc khi nhập khẩu hàng hóa theo giấy phép thì hàng hóa đó và hồ sơ hải quan phải phù hợp nội dung giấy phép được cấp. Do đó, đề nghị Công ty Maersk Việt Nam liên hệ trực tiếp với Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế để được hướng dẫn cụ thể.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *