Ưu đãi C/O form E

Tiêu đề:Điều kiện hưởng ưu đãi C/O form E
Hỏi:Kính gởi : Quý Hải Quan.
Công ty chúng tôi là công ty A có ký hợp đồng mua bán với công ty B ở CHINA có form E. Tất cả chứng từ bao gồm hợp đồng, invoice, bill đều thể hiện shipper là công ty B, riêng C/O fomr E thể hiện shipper là một cty C/O ( không có thông tin gì liên quan đến cty B). Nhờ Quý Hải Quan tư vấn giúp như vậy bộ chứng từ có hợp lệ không, cty chúng tôi có được hưởng thuế ưu đãi đặt biệt theo C/O không?
Chân thành cám ơn
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Theo trình bày của Doanh nghiệp thì người đứng tên trên ô số 01 của C/O không phải là bên bán hàng theo hợp đồng và cũng không có thông tin gì liên quan đến người bán hàng. Theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 5467/TCHQ-GSQL ngày 16/9/2013 thì: “Trường hợp tại ô số 1 trên C/O mẫu E thể hiện người được ủy quyền mà không phải là tên người xuất khẩu và không thuộc trường hợp có hóa đơn do bên thứ ba, C/O mẫu E đó không  hợp lệ để được hưởng ưu đãi theo Hiệp định ACFTA”
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *