Tỷ giá sử dụng khi quy đổi từ tiền ngoại tệ khi xuất hóa đơn GTGT

Tiêu đề:Tỷ giá sử dụng khi quy đổi từ tiền ngoại tệ khi xuất hóa đơn GTGT
Hỏi:Kính gửi quý cơ quan, Công ty chúng tôi bán hàng cho Doanh nghiệp chế xuất, có mở tờ khai Hải quan và được phép nhận tiền USD Xin cho hỏi: 1/ Tỷ giá áp dung khi xuất hóa đơn GTGT để tính và kê khai thuế GTGT là tỷ giá nào theo quy định hiện hành? Thông tư 200/2014/TT-BTC, 26/2015/TT-BTC? 2/ Nếu trên hợp đồng bán hàng cho doanh nghiệp chế xuất, tổng tiền hàng bằng USD thì chúng tôi có ghi chú thêm tỷ giá áp dung là tỷ giá bán của Ngân hang thương mại tại thời điểm bán hàng. Như vậy công ty chúng tôi có được áp dung tỷ giá bán này khi xuất hóa đơn GTGT để tính và kê khai thuế GTGT không? hay phải áp dung theo tỷ giá trả lời tại câu hỏi 1? Chân thành cảm ơn
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Thời điểm tính thuế, tỷ giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu được qui định tại Điều 35 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 “Quy định về thủ tục Hải quan; Kiểm tra giám sát hải quan; Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu” như sau:
Điều 1. Thời điểm tính thuế, tỷ giá tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
1. Thời điểm tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp (trong thời hạn hiệu lực của Quyết định áp dụng của Bộ trưởng Bộ Công Thương) là ngày đăng ký tờ khai hải quan. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được tính theo mức thuế, trị giá tính thuế và tỷ giá tính thuế tại thời điểm tính thuế.
Trường hợp người nộp thuế kê khai, tính thuế trên tờ khai hải quan giấy trước ngày đăng ký tờ khai hải quan nhưng có tỷ giá khác với tỷ giá áp dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan thì cơ quan hải quan thực hiện tính lại số thuế phải nộp theo tỷ giá được áp dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai.
2. Tỷ giá tính thuế thực hiện theo quy định tại Nghị định 08/2015/NĐ-CP.
a) Tổng cục Hải quan phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam để cập nhật tỷ giá ngoại tệ mua vào theo hình thức chuyển khoản của Hội sở chính tại thời điểm cuối ngày của ngày thứ năm hoặc tỷ giá cuối ngày của ngày làm việc liền kề trước ngày thứ năm trong trường hợp ngày thứ năm là ngày lễ, ngày nghỉ; công bố tỷ giá này trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan và cập nhật vào Hệ thống dữ liệu hải quan điện tử để áp dụng xác định tỷ giá tính thuế cho các tờ khai hải quan đăng ký trong tuần sau liền kề;
b) Đối với các ngoại tệ không được Hội sở chính Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố, Tổng cục Hải quan cập nhật tỷ giá do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố được đưa tin mới nhất trên trang điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan và cập nhật vào Hệ thống dữ liệu hải quan điện tử để áp dụng xác định tỷ giá tính thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Đề nghị Doanh nghiệp căn cứ qui định nêu trên để tính thuế.
Việc xác định tỷ giá để kê khai thuế GTGT tại cơ quan thuế nội địa đề nghị Doanh nghiệp liên hệ cơ quan thuế để được hướng dẫn.Người trả lờiNguyễn Quốc Toản – PT Phòng Thuế XNK
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *