Tư vấn về vấn đề bổ sung C/O

Tiêu đề:Tư vấn về vấn đề bổ sung C/O
Hỏi:Công ty chúng tôi có một vấn đề kính nhờ Quý Hải Quan tư vấn giúp đỡ như sau: Công ty thực hiện nhập NVL về sản xuất và khi thực hiện mở tờ khai nhập và chúng tôi đã sử dụng HS cho mã sản phẩm dựa trên thông tin của MSDS và từ phía xuất khẩu cung cấp. Sau khi nhập khẩu cty thực hiện lấy mẫu giám định theo yêu cầu của Hải Quan để xác định tên hàng hóa.Sau khi có kết quả giám định thì HS có sự thay đổi và tăng thuế cho mặt hàng đã được nhập. Và cty thực hiện khai bổ sung thay đổi HS theo kết quả giám định.
Vậy trong trường hợp này cty chúng tôi có thể sử dụng C/O cho những mã hàng này của những tờ khai trước đó đã nhập trong thời gian lấy mẫu và chờ có kết quả để miễn giảm thuế nhập khẩu được không
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến về việc bổ sung C/O. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Khoản 6h Điều 15 Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định “…Cơ quan hải quan chấp nhận chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong trường hợp… Sự khác biệt mã số trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa với mã số trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu nhưng không làm thay đổi bản chất xuất xứ hàng hóa và hàng hóa thực tế nhập khẩu phải phù hợp với mô tả hàng hóa trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa”.
Khoản 1c Điều 7 Thông tư số 38/2018/TT-BTC cũng quy định việc nộp bổ sung C/O trong trường hợp khai bổ sung mã số HS. Theo đó, “Trường hợp tại thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan khai thuế suất MFN, không áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt. Sau khi hàng hóa đã thông quan, cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra sau thông quan xác định lại mã số HS hoặc người khai hải quan tự phát hiện khai bổ sung mã số HS dẫn đến thay đổi thuế suất thuế nhập khẩu, người khai hải quan được nộp bổ sung chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong thời hạn còn hiệu lực của chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa để được xem xét áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt”.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *