Tư vấn thủ tục và giấy phép nhận hàng là quà biếu, quà tặng

Tiêu đề:Tư vấn thủ tục và giấy phép nhận hàng là quà biếu, quà tặng.
Hỏi:Tôi được người thân từ Úc gửi về 20kg bột sữa protein (mã HS là 3501 và 3502) dùng cho cá nhân. Xin hỏi: ngoài việc đóng thuế nhập khẩu và VAT thì tôi có phải xin giấy phép nhập khẩu và giấy kiểm dịch động vật không ? Cần những thủ tục và giấy tờ gì để có thể nhận được hàng ? Xin cám ơn.
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
– Căn cứ  Điều 14 Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.
– Căn cứ Thông tư Liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014: Phân công và phối hợp thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.
Mặt hàng bột sữa protein dùng làm thực phẩm thuộc đối tượng phải kiểm tra an toàn thực phẩm khi nhập khẩu. Do Anh (chị) không nêu rõ thành phần nên cơ quan Hải quan chưa thể xác định mã số HS của mặt hàng bột sữa protein nêu trên (đề nghị Anh (chị) tham khảo chương 4: Sản phẩm bơ sữa…của Biểu thuế XNK hiện hành). Việc xác định mặt hàng nêu trên có thuộc đối tượng kiểm dịch hay không đề nghị Anh(chị) căn cứ vào căn cứ Quyết định số 4758/QĐ-BNN-TY ngày 18/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: Ban hành Bảng mã số HS của Danh mục động vật, sản phẩm động vật trên cạn thuộc diện phải kiểm dịch. 
Về hồ sơ tờ khai hải quan: đề nghị Anh (chị) căn cứ vào các quy định tại   Điều 16 và điều 34 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính: Quy định về thủ tục Hải quan…
Cơ quan Hải quan chỉ thông quan mặt hàng nêu trên khi doanh nghiệp nộp Giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc Giấy thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *