Tư vấn thủ tục nhập khẩu Ti vi ( máy thu hình)

Tiêu đề:Tư vấn thủ tục nhập khẩu Ti vi ( máy thu hình)
Hỏi:Kính gửi ban tư vấn Cục Hải Quan Thành Phố Hồ Chí Minh. Tôi muốn nhập khẩu ti vi (máy thu hình) của một công ty ở Singapore. Hàng của tôi ký hợp đồng với nhà xuất khẩu ở Singapore.Hóa đơn nhà xuất khẩu Singapore cấp. Nhà xuất khẩu chỉ định một công ty gia công của nhà xuất khẩu ở Việt Nam giao hàng.Hàng xuất từ Việt Nam Xin ban tư vấn cho biết: – biết các thủ tục và quy định của các bộ ngành để được phép nhập khẩu thông quan ti vi vào Việt Nam. – Các loại thuế phải đóng khi nhập khẩu: thuế nhập khẩu ưu đãi,thuế nhập khẩu có C/O,thuế VAT,thuế tiêu thụ đặc biệt… – nếu công ty gia công của nhà xuất khẩu có trụ sở trong khu chế xuất,khu công nghiệp,khu kinh tế thì các chứng từ nhập khẩu (bill,invoice,paking list…) và C/O thể hiện như thế nào để bên nhập khẩu được hưởng thuế suất ưu đãi.Có phải mở Tờ khai Hải Quan không? Địa điểm làm thủ tục Hải Quan nhập khẩu có phải mở tại chi cục Hải Quan Khu chế Xuất,khu công nghiệp hay tại chi cục của địa bàn công ty chúng tôi. – nếu công ty gia công của nhà xuất khẩu không có trụ sở trong khu chế xuất,khu công nghiệp,khu kinh tế thì các chứng từ nhập khẩu (bill,invoice,paking list…) và C/O thể hiện như thế nào để bên nhập khẩu được hưởng thuế suất ưu đãi.Có phải mở Tờ khai Hải Quan không – nếu công ty gia công xếp hàng vào container và vận chuyển bằng tàu nội địa đến cảng TPHCM thì mở tờ khai ở chi cục Hải Quan TPHCM hay chi cục Hải Quan tại địa bàn công ty gia công. – Tờ khai Hải Quan phải khai các tiêu chí người xuất khẩu,nước xuất khẩu và cảng xếp hàng,địa điểm xếp hàng,địa điểm dỡ hàng…như thế nào mới hợp lệ. Cám ơn. Trân Trọng.
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Căn cứ Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.Căn cứ Điều 13 Nghị định 19/2006/NĐ-CP Quy định các trường hợp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá nhập khẩu phải nộp cho cơ quan hải quan.Căn cứ Điều 19 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 quy định đia điểm đăng ký tờ khai hải quan.Căn cứ Phụ lục II Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 hướng dẫn chi tiết các tiêu chí trên tờ khai hải quan.
Cục Hải quan TP.HCM đề nghị Quý Công ty nghiên cứu văn bản trên và liên hệ đơn vị Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.
Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh trả lời để Quý công ty biết, thực hiện.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *