Tư vấn thủ tục hải quan

Tiêu đề:Tư vấn thủ tục hải quan
Hỏi:Kính gửi: Bp tư vấn cục Hải quan Tp.HCM Em bên cty Vitamas ( VOSA Group), xin gửi lời chào đến bộ phận tư vấn. Bên em nhận được list hàng của hội từ thiện bên Mỹ gửi nói họ cho từ thiện cho Bệnh viện da liểu Tp.HCM – Sở y tế Tp.HCM. cho em hỏi như sau:
1. chứng từ làm thủ tục nhập khẩu cần hồ sơ gì?
2. Cần giấy phép gì để nhập khẩu ( xin ở đâu)?
3. Hàng này có được miễn thuế không?
Em gửi kèm list hàng như sau: Cám ơn anh chị rất nhiều.
LIST CARGOES Receiver: HCM HOSPITAL OF DERMATO VENEREOLOGY BENH VIEN DA LIEU TP.HCM 02 NGUYEN THONG STR.,WARD 3, DIST 3, HCMC,VN Item 1-9 9 Beds and 8 Mattresses Item 10 Stroller/Walker Item 11-12 2 x Over Bath Seats Item 13 1 x Commode Item 14-17 4 x Patient Chairs Item 18 Lifting Machine Item 19 Commode Chair Item 20 Examination Table Item 21 IVL Pole on Wheels Item 22 VHS Cassette Player Item 23 DVD Player Item 24A + 24B Portable X-ray (-2 units) Item 25 Dispensary Stand on Wheels Item 26 Vital Signs Monitor Item 27-30 4 x Containers of Cadds Item 31 Commode Item 32 Commode Item 33 Shower Stool Item 34 Sheet Stand Item 35 1 x 2 Cabinet IVF Incubator Item 36 1 x Patient Trolley Item 37 1 x Patient Trolley Item 38 1 x Etts Anaesthetic hose Item 39 1 x Etts Anaesthetic hose Item 40 1 x Hospital Bed Item 41 1 x Hospital Bed Box 42 Various Medical supplies Box 43 Various Medical supplies Box 44 Various Medical supplies Box 45 Various Medical supplies Box 1 Iodine Surgical Hand Wash with Dispenser. 6 x Electrode Tip Cleaner. 19 x PDS II Suture. 1 Box x Pollysorb Braided Lactomer. 1 Box x Surgipro. 36 Coated Braided Lactomer. 3 x Mouth + Throat Swabs. 5 x Y-Connector Liver Lock. 1 Box x Single Use Biopsy Valve. 1 Box x Surgical Blades. 5 x (23c x 1 ¼) Needle. 2 x Bottles Hypoallergenic Gel. 1 Box x (21g x 1 ½) Needle. 16 x 6mm Flexible Vacuum Curette. 1 Box x Sterilised Strip. 1 Auto suture. Box 2 6 x Epidural Pack. 1 x (3mm x 32cm) Aspiration Needle. 7 x Arthroscopy Irrigation Set. 1 x OTIC Ear Examination Light. 2 x Parts Gloves. 5 x Stethoscopes. 1 x Ear Wash Syringe. Box 3 3 x Ultrasound (FMS). 1 Box x Post of Dressing. 1 Box x (21g x 1 ½) Needle. 6 PKS x Kaltostat Gauze Paten. 30 x 2.0 Nylon Suture. 12 x 4.0 Waxed Suture. 25 x Stitch Cutter Blade. 1 x Cotton Orthopaedic Under Bandage. 15 x 18 G Catheter. 5 x 50ml Syringe. Sterile Dressing Pack. 27x Vacuum Curette. 2 x Disposable Suction Irrigation. 1 x infusion set. 70 x Assorted Vacutainer (Blood Collection Tubes). Box 4 3 x Biopsy Punch. 5 x Mixing Cannula. 3 x Parts Wooded Swabs. 40 x Electrode Blade. 1 x Oxygen Mask. 1 x Trocar. 1 x Hydro-flow Handpick and Tubing. 2 x Urine Meter. 1 x Drain Kit. 13 x Disposable Hook and Unipolar Cautery. 4 x Inline Balloon Foley. 5 x Hydrogel Foley Catherter. 1 x Box Gauze Swabs. 2 x Lima Mask. 1 x Bag Vacutainers. 3 x 2 Chlorhexiodine Skin Cleaner with Dispenser. 11 x Arthroscopy Irrigation Set. 6 x Conveei. 1 Bag 5% Glucose. 5 x Melolin Dressing. 1 x Needle Iris Injection Port. 1 x Mini Vacuum Set. 1 x Bile Bag. 1 x Blood/Solution Set. 8 x Fluid Dispensing Convector. 5 x Chromic Gut Absorbable Sutures. 15 x Coated Branded Lactomer. 2 x J-Loop. 8 x Minimum Volume Extension Tubing. 5 x Yellow Stitch Scissors. 5 x Plain Gut Suture. 30 x 4.0 Cardio Suture. 1 x Ranger Standard Flow Ext Set. 1 Pkt Absorbable Haemostat Patch. 1 x Specimen Jar 250ml. 20 x Transparent Dressing. 10 x Kaltostat Gauze. 2 x Wire-Guided Balloon Catheter. 2 x Laparoscopic Electrode. 1 x Spider-net Retrieval Device. Item 46 2 x Commode Chairs Epworth Item 47 1 x Traction Bench Epworth Item 48 1 x Massage/Therapy Table Epworth Item 49 1 x Massage/Therapy Chair Epworth Item 50 5 x Support Rails Epworth Item 51 1 x Gym System (In 2 pieces) Epworth Box 5 2 x Fosamax Plus 9 x Trajentamet 2.5mg x 850 6 x Olmetec 20mg 2 x Sevikar 20/5mg 1 x Advic 4 x Ultibro 110/50 micrograms 10 x Blue Tubes 9 x Green Tubes Box 6 5 x Flutifern Inhaler 115/4.5mg 3 x Trajentamel 2.5 / 500mg 3 x Trajentamel 2.5 / 850 mg 1 x Trajentamel 2.5 / 1000 mg 7 x Tube Coco-Scalp 1 x Ultibro Breezhaler 110/50mg 3 x Promensil Tablets 8 x Ferro- tabs (Iron) 6 x Invokana Tablets 300mg 1 x Vesicare 5mg 1 x Advil Box 7 3 x Nicotinell – Step 1 3 x Sevikar 20/5mg 3 x Trajenamet 2.5 / 500 1 x Trajenamet 2.5 / 800 1 x Trajenamet 2.5 / 1000 1 x Cialis 5mg 3 x Medical Booklets 1 PKT Greg Pathology Tubes 2 Boxes 27 G/ ½” Needles Assorted 10ml + 5ml Syringes Box 8 1 Box / 100 10mt Syringes 1 Box / 100 5ml Syringes 7 Boxes / 100 21 Gauge Needles 5 Yellow Stick Scissors 50 x Applicators 3per pack Box 9 Several 1ml Syringe Packs Box 10 7 x 100 27 gauge Needles 1 x box OPMI Drapes 10 x Orthotic bandages 9 x Endo Smart cap tubing 2 x Urological tubes Assorted needles 2 x Ryles tubing 4 x forceps Box 11 10 x Tins Aptamil Baby Formula 2 x Movicol Sachets 11 x Bretaris Genuair Inhalation powder 11 x Breo-ellipta 200/25mg 3 x Exforge HCT 14 x Elevit for mums 6 x Betmiga 25mg 3 x Mirvasogell 1 x Bone Cal 10 x Eumovate 4 x Fabfol pregnancy Box 12 39 x Micardis 40mg & 80mg 1 x Fosamax Plus 6 x Kombigly 10 x Lipidil 2 x Breezhaler 2 x Onbrez 10 x Zandip 10 x Physiotens 4 x Forxiga 4 x Eliquis 2 x Dulcolax Box 13 Various Pathology Blood tubes Dorevitch Box 14 Various Pathology Blood tubes 1 box of Vacutainers 1 box of 23 gauge needles 6 x sterile swabs 1 x Kii Blunt Tip Systems 10 x LMA airway tubes 1 x Laryngeal mask 1 x Nasopharyngeal airway 1 x Adult forceps 25cm 1 Box Ni-Tec Gloves 6 x STI Packs Dorevitch Box 15 2 x Ventolin 9 x Bretaris Inhalation powder 3 x Kombiglyze 5/1000mg 3 x Ural sachet packs 4 x Bisolvon sachet packs 4 x Aptamil baby formula 2 x Crampade 2 x Osmolax 3 x Forxiga 10mg 6 x Dulcolax 8 x Trajenta 5mg 4 x Tramal 5mg 4 x Pristiq 50mg 4 x Eliquis 5mg 2 x Jardiance 10mg 1 x Cartia 1 x Flutiform 250/10mg 1 x Zatamil 1 x Idaprex 4mg 4 x Actonlec 35mg 1 x Janumet xr 100mg 5 x Trajentamel 2.5/1000mg 9 x Trajentamel 2.5/500mg Item 52 1 x Red Wheel Chair Item 53 1 x Walker with wheels Item 54 1 x Commode chair with wheels Item 55 1 suit case of text books Item 56 6 sets of Underarm Crutches Item 57 1 x Moon Boot Box 16 1 x Breathe easy Machine 1 Bag Sharps (scissors etc) ! box sutures 4 bags of Hearing aids and batteries Box 17 1 x Auto set spirit humidifier with instructions and accessories Item 58 1 x Blue walker with wheels Box 500 Scissors Box 501 Scissors Box 502 Scissors Box 503 Scissors Box 504 Scissors Box 506 Kidney Dishes Item 507 Sterilisation Wrap 508 Hoses 509 Scissors 510 Cadd Cassettes 511 Lines 512 Lines 513 Lines Item 514 Vital sign’s Monitor 515 Kidney dish 516 Scissors 517 Telemtry Machine Item 518 1 x Wheel Chair Item 519 1 x Bathing Chair 520 Scissors 521 Scissors 522 2 x I/V Poles 523 4 x Over Bed Poles 525 1 x Larger Bed 527 1 x Hospital Bed 528 1 x Hospital Bed 529 1 x Hospital Bed 530 1 x Hospital Bed 531 1 x Hospital Bed 532 1 x Hospital Bed 533 1 x Hospital Bed 534 1 x Hospital Bed 535 1 x Hospital Bed 536 1 x Hospital Bed 547 4 x Massage Tables 548 1 x Narrow Massage Table 549 1 x Oversized Hospital bed with mattress 550 2 x Hospital beds 551 4 x assisted rehab walking stands 552 1 x Lifting Machine 553 3 folder able wheel chairs 554 2 x Walkers
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau: 
– Về thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 và Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.- Để có cơ sở hướng dẫn, đề nghị Quý doanh nghiệp vui lòng cung cấp tên hàng hóa bằng tiếng việt, chất lượng hóa còn mới 100% hay đã qua sử dụng?
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *