Tư vấn chọn mã thuế nhập khẩu

Tiêu đề:Tư vấn chọn mã thuế nhập khẩu
Hỏi:Kính gửi Cục Hải Quan . Doanh nghiệp chúng tôi trong lĩnh vực kinh doanh và chuẩn bị nhập khẩu mặt hàng Xe chuyên dùng sửa chữa lưu động cho ngành điện ( Mô tả xe: trong khoan xe sẽ được lắp đặt các thiết bị máy móc đo kiểm tra điện dò cáp ngầm chuyên dùng cho ngành điện). Khi nhập xe chúng tôi chỉ nhập xe không không có thiết bị máy móc đi kèm trong xe bằng đường biển, thiết bị trên xe được nhập bằng đường hàng không, sau khi về đến Việt Nam thì mới lắp ráp trang thiết bị vào xe nhập đó. Hình ảnh xe đính kèm. Vậy Mong Cục hải quan tư vấn giúp chúng tôi khi làm thủ tục hải quan để nhập khẩu xe này chúng tôi chọn mã thuế nào ? Trân trọng cám ơn
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Theo trình bày của doanh nghiệp thì đề nghị doanh nghiệp chọn áp mã hàng hóa nhập khẩu là căn cứ vào đăc tính của hàng hóa chưa lắp ráp.
Tuy nhiên, Đề nghị Doanh nghiệp liên hệ cơ quan Hải quan nơi gần nhất  hoặc Phòng Thuế xuất nhập khẩu Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh xuất trình hồ sơ liên quan để được trả lời cụ thể.
 
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *