Trừ lùi C/O

Tiêu đề:Trừ lùi C/O
Hỏi:Kính gửi cục hải quan,
Công ty chúng tôi tạm nhập hàng nữ trang trưng bày tại cửa hàng. Trong thời gian trưng bày có nhập tiêu thụ nội địa Chúng tôi có thể xin bản C/O trừ lùi được không? Hay dùng bản C/O sao y mỗi lần chuyển tiêu thụ nội địa hay có giải pháp nào để doanh nghiệp hưởng ưu đãi thuế đúng với xuất sứ hàng hoá
Xin cục hải quan hướng dẫn giúp
Trả lời:Vướng mắc của Quý công ty, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến trao đổi như sau:
Căn cứ Điều 23 Thông tư 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Theo đó quy định trừ lùi Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa đối với hàng từ nước ngoài vào kho ngoại quan để nhập khẩu vào nội địa nhiều lần và lô hàng đăng ký tờ khai một lần theo quy định tại Điều 93 Thông tư 38/2015/TT-BTC  được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC.
Như vậy, trường hợp công ty tạm nhập hàng để trưng bày sau đó thay đổi mục đích sử dụng để tiêu thụ nội địa không thuộc trường hợp áp dụng trừ lùi Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy định nêu trên.
Đề nghị Công ty nghiên cứu quy định nêu trên để thực hiện.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *