Trị giá hợp đồng

Tiêu đề:
Trị giá hợp đồng
Hỏi:Chúng tôi Cty TNHH Nhà Máy Sửa chữa và Đóng Tàu Saigon, xin được hướng dẩn thủ tục cho trường hợp như sau. Chúng tôi có ký hợp động với đối tác nước ngoài cho việc cài đặt phần mềm và hướng dẫn sử dụng thiết kế tàu biển, trị giá = 187,000.00USD. Phía đối tác chỉ gửi bằng Phát chuyển nhanh cho chúng tôi các đĩa CD có chướng trình, như vậy chúng tôi có thể khai báo trị giá hợp đồng = 187,000USD cho các đĩa CD này được không, vì như vậy mới có thể chứng minh việc thanh toán trị giá hợp đồng qua ngân hàng. Rất mong sớm được hướng dẩn cụ thể về việc này. Trân trọng kính chào
Trả lời:Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh trả lời như sau:
– Căn cứ khoản 4 Điều 6 Thông tư 39/2015/TT-BTC  ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định:
Xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu có chứa phần mềm
a) Trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu là phương tiện trung gian có chứa phần mềm là trị giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho hàng hóa nhập khẩu, không bao gồm trị giá của phần mềm dùng cho các thiết bị xử lý dữ liệu mà nó chứa đựng nếu trên hóa đơn thương  mại, trị giá của phần mềm được tách riêng với trị giá của phương tiện trung gian;
b) Trị giá hải quan là trị giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho hàng hóa nhập khẩu bao gồm cả trị giá phần mềm và chi phí để ghi hoặc cài đặt phần mềm vào hàng hóa nhập khẩu, nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
b.1) Trên hóa đơn thương mại, trị giá của phần mềm không được tách riêng với trị giá của phương tiện trung gian;
b.2) Trị giá thực thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho phần mềm có liên quan đến các khoản điều chỉnh cộng theo quy định tại Điều 13 Thông tư này;
b.3) Phần mềm được ghi, cài đặt hoặc tích hợp trong các hàng hóa nhập khẩu không phải là phương tiện trung gian.
Văn bản tham khảo: Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015  của Bộ Tài chính; Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ. 
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *