Tra cứu Chương, NDKT nộp thuế HẢI QUAN

Tiêu đề:Tra cứu Chương, NDKT nộp thuế HẢI QUAN
Hỏi:CÔNG TY TÔI MUỐN NỘP LỆ PHÍ TỜ KHAI HẢI QUAN NHƯNG KHÔNG BIẾT CHƯƠNG,MÃ NDKT .XIN HƯỜNG DẪN TRA CỨU-CHÂN THÀNH CẢM ƠN
Trả lời:Nội dung trả lời:
Cục Hải quan Thành phố Hồ chí Minh nhận được vướng mắc của quý công ty về việc nộp lệ phí tờ khai.
Căn cứ thông tư 300/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài Chính về quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước thì lệ phí hải quan thuộc Mục, Tiểu mục sau : 
“Mục 3050: Lệ phí quản lý nhà nước trong các lĩnh vực khác
……
Tiểu mục 3052: Lệ phí làm thủ tục hải quan”
Trong trường hợp cần thiết đề nghị  quý công tyliên hệ trực tiếp với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.
Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh trả lời để quý công ty được biết.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *