Tổng đài điện thoại hữu tuyến có phải xin giấy phép nhập khẩu

Tiêu đề:Giấy phép nhập khẩu cho mật mã dân sự
Hỏi:Chúng tôi có nhập khẩu tổng đài điện thoại hữu tuyến hipath 3800, hs code: 85176230. Nhưng khi làm thủ tục nhập khẩu thì bị vướng Nghi Dinh 58/2016/NĐ-CP, danh muc Sản Phẩm Mật Mã Dân Sự phải xin giấy phép nhập khẩu. Chúng tôi có liên hệ với Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã thì được trả lời sản phẩm Tổng Đài của chúng tôi không phải là Sản Phẩm Mật Mã Dân Sự. Nay gửi đến quý Cục Hải Quan TP.Hồ Chí Minh xem mặt hàng của chúng tôi có phải xin giấy phép nhập khẩu không ? Xin cảm ơn.
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:Căn cứ Nghị định 58/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ:
Tại Điều 1 quy định: Sản phẩm mật mã dân sự xuất nhập khẩu thuộc Danh mục ban hành theo phụ lục II nghị định này khi xuất khẩu, nhập khẩu phải xin giấy phép không phân biệt mục đích xuất nhập khẩu thương mại hay không.
Để xác định thiết bị nhập khẩu của mình có phải là sản phẩm mật mã dân sự và bị điều chỉnh bởi Nghị định 58/2016/NĐ-CP hay không, đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu kỹ Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 58/2016/NĐ-CP. Nếu đã được Cục Quản lý mật mã dân sự xác nhận hàng hóa không thuộc danh mục sản phẩm mật mã dân sự thì xuất trình cho cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục XNK mặt hàng này.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Công ty biết và thực hiện
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *