Tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ

Tiêu đề:Tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ
Hỏi:Kính gửi tổ tư vấn, Công ty chúng tôi chuẩn bị bán 1 lô hàng trị giá 3,000 usd cho một công ty ở Hàn Quốc. Công ty trên có hợp đồng với 1 công ty ở Hà Nội và yêu cầu chúng tôi giao hàng tại địa điểm của công ty ở Hà Nội này. Tôi có liên hệ với cơ quan thuế và họ cho biết là tôi phải xuất hóa đơn thuế GTGT 10% và phải làm tờ khai xuất nhập khẩu. Kính mong quý cơ quan giải đáp giúp chúng tôi, chúng tôi phải thực hiện thủ tục hải quan như thế nào? Trong trường hợp mà bên nhận hàng là công ty nội địa thông thường. Xin trân trọng cảm ơn
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
1. Về chính sách:
        Căn cứ  Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015:
Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ bao gồm:
a) Hàng hóa đặt gia công tại Việt Nam và được tổ chức, cá nhân nước ngoài đặt gia công bán cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam;
b) Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa với doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan;
c) Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và được thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hóa với doanh nghiệp khác tại Việt Nam.
2. Về thủ tục hải quan:
Căn cứ Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Theo đó, công ty sẽ làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ và công ty ở Hà nội sẽ làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ tại một Chi cục Hải quan thuận tiện.
Đề nghị Doanh nghiệp nghiên cứu các văn bản trên để thực hiện theo đúng quy định và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn giải quyết.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Quý Doanh nghiệp được biết và thực hiện./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *