Tờ khai tạm nhập tái xuất

Tiêu đề:Tờ khai tái nhập tái xuất
Hỏi:Xin Quí cơ quan giải đáp gium. DN chung tôi co lô hang gia công công xuât khẩu di nươc ngoài bị lỗi phải nhập khẩu lại để tái chế. Khi tiến hành nhập khẩu lại lô hàng này, DN dã yêu cầu đối tác gửi lại số hàng lỗi đó cùng cont hàng Nguyên phụ liêu à họ gửi sang thì có được không? Noài ra DN muốn hỏi là số hàng lỗi và số Nguyên phụ liệu nhập khẩu đó có phải tách riêng B/L để mở hai tờ khai khác nhau hay không? Rất mong sự giúp đỡ của quý cơ quan
Trả lời:Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh trả lời như sau:
– Theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư 128/2013/TT-BTC thì hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo các loại hình khác nhau thì phải khai trên tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu khác nhau theo từng loại hình tương ứng;
– Theo quy định tại khoản 5 Điều 11 Thông tư 128/2013/TT-BTC thì hàng hoá nhập khẩu thuộc nhiều loại hình, có chung vận đơn, hoá đơn thương mại, khai trên nhiều tờ khai theo từng loại hình hàng hoá nhập khẩu thì các chứng từ bản chính được lưu kèm một tờ khai hải quan, các chứng từ kèm tờ khai hải quan khác sử dụng bản chụp và ghi rõ trên chứng từ “bản chính được lưu kèm tờ khai hải quan số…,ngày…;
– Căn cứ Điều 55 Thông tư 128/2013/TT-BTC quy định thủ tục hải quan đối với hàng hoá đã xuất khẩu nhưng bị trả lại;
– Căn cứ Thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.
  Đề nghị Công ty nghiên cứu các văn bản trên và liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể./.
 
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *