Tờ khai nhánh nhập khẩu qua khu vực giám sát

Tiêu đề:Tờ khai nhánh nhập khẩu qua khu vực giám sát
Hỏi:Công ty chúng tôi nằm trong Khu Công Nghệ Cao TPHCM, hoạt động theo hình thức doanh nghiệp chế xuất. Vừa qua công ty có mở tờ khai cho lô hàng nhập khẩu (180 dòng hàng) gồm 1 tờ khai chính và 3 tờ khai nhánh. Khi làm thủ tục nhận hàng tại Cát Lái, Hải Quan giám sát cổng chỉ ký & đóng dấu hàng đã qua khu vực giám sát cho 1 tờ khai chính & 1 tờ khai nhánh. Chúng tôi có yêu cầu được ký và đóng dấu cho 2 tờ khai nhánh còn lại thì được Hải Quan giám sát cổng trả lời theo qui định thì chỉ ký & đóng dấu 1 tờ khai chính và 1 tờ khai nhánh đối với lô hàng có nhiều tờ khai nhánh. Vậy cho chúng tôi hỏi trường hợp trên Hải Quan giám sát cổng thực hiện như vậy có đúng không, theo qui định nào? Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào.
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về việc xác nhận trang đầu tiên của từng tờ khai chính và tờ khai nhánh hay chỉ xác nhận 01 tờ khai chính.Cục HQ TP.HCM đã ghi nhận và báo cáo Tổng Cục Hải quan theo công văn 4203/HQHCM-GSQL để TCHQ có văn bản hướng dẫn thống nhất.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *