Tờ khai HQ ghi xuất xứ, khi kiểm tra thực tế hàng hóa lại không thể hiện

Tiêu đề:Trên tờ khai Hải Quan có ghi xuất xứ, nhưng khi kiểm tra thực tế hàng hóa lại không thể hiện.
Hỏi:Kính gửi Cục Hải Quan TP. Hồ Chí Minh. Cho phép tôi được hỏi , căn cứ theo quy định nào để xử phạt đối với hàng hóa nhập khẩu không thể hiện xuất xứ hoặc sai xuất xứ.
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
– Hàng hóa nhập khẩu không thể hiện xuất xứ: theo công văn số 14397/BTC-TCHQ ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính thì trường hợp nhãn gốc không thể hiện hoặc thể hiện không đầy đủ nội dung theo qui định tại Nghị định số 89/2006/NĐ-CP, cơ quan Hải quan không xử phạt, nhưng chủ hàng hóa nhập khẩu phải chịu trách nhiệm bổ sung nhãn phụ trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.
– Khai sai xuất xứ hàng hóa nhập khẩu: việc xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan căn cứ vào Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ. Theo đó:
+ Các hành vi cố ý không khai hoặc khai sai khác về tên hàng, chủng loại, số lượng, trọng lượng, chất lượng, trị giá, thuế suất, xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để trốn thuế, gian lận thuế được quy định tại khoản 1 điểm l Điều 13.
+ Hình thức phạt và mức xử phạt được quy định tại khoản 2  Điều 13.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết, nghiên cứu thực hiện./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *