Tờ khai hải quan

Tiêu đề:Tờ khai hải quan
Hỏi:Kính gửi quý Cơ quan. tôi có một vấn đề rất mong được giải đáp ạ. Công ty tôi mới thành lập nên mua hóa đơn trực tiếp từ cục thuế . công ty tôi có xuất hàng vào khu chế xuất dưới hóa đơn bán hàng thông thường. tôi được biết là với những mặt hàng đó nếu xuất dưới hóa đơn VAT thì vẫn phải khai báo hải quan bình thường. nhưng công ty tôi lại là hóa đơn trực tiếp nên tôi đang rất băn khoăn là không biết có phải khai báo hải quan hay không. và sau đó thì hóa đơn đầu ra này bên tôi cần khai báo vào mục nào trong mẫu 04 -GTGT. Sắp tới hạn nộp thờ khai thuế rồi nên tôi đang rất bối rối, rất mong nhận được hồi đáp từ quý Cơ quan. Tôi xin trân thanh cảm ơn.
Trả lời:Cục Hải quan TPHCM trả lời: 
Căn cứ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ;
  Căn cứ Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ;
  Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ;
  Căn cứ công văn số 7310/BTC-TCT ngày 03/6/2014 về việc sử dụng hóa đơn GTGT, hóa đơn xuất khẩu;
  Căn cứ Công văn số 7924/BTC-TCHQ ngày 16/6/2014 về việc sử dụng hóa đơn khi làm thủ tục xuất khẩu, quyết toán thuế;
  Căn cứ công văn số 11352/BTC-TCHQ ngày 14/8/2014 về việc hóa đơn bán hàng xuất khẩu.
  Về bộ hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài, Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng hóa đơn thương mại để thay thế hóa đơn xuất khẩu. Trường hợp doanh nghiệp nội địa xuất khẩu hàng hóa vào khu phi thuế quan thì trong bộ hồ sơ hải quan sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng theo quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.
  Đề nghị Doanh nghiệp nghiên cứu văn bản trên và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.
Cục Hải quan TPHCM trả lời để quý Doanh nghiệp được biết và thực hiện.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *