Tờ khai hải quan điện tử

Tiêu đề:Tờ khai hải quan điện tử
Hỏi:Kính gửi: Cục HQ Tp.Hồ Chí Minh Trong tháng 07/2015 doanh nghiệp có nhập khẩu 1 lô hàng từ Thái Lan về Cảng Hải Phòng (doanh nghiệp kê khai tờ khai điện tử). Sau khi hàng về cảng thì doanh nghiệp in tờ khai đã khai điện tử để làm thủ tục thông quan lô hàng nói trên, nhưng khi hoàn tất các thủ tục thông quan thì trên tờ khai điện tử của doanh nghiệp không có đóng dấu xác nhận của hải quan Cảng Hải Phòng là ” Thông Quan” hay ” Hàng Đã Qua Khu Vực Giám Sát” cũng không có đóng dấu mộc của hải quan, cán bộ xác nhận đã thông quan. Sau khi doanh nghiệp hỏi cán bộ hải quan thì được trả lời là tờ khai điện tử không cần đóng dấu các chỉ tiêu như doanh nghiệp đã nêu. Vui lòng cho doanh nghiệp hỏi vậy tờ khai của doanh nghiệp như vậy có hợp lệ hay không và đưa vào giá vốn để tính thuế thu nhập doanh nghiệp không? Xin chân thành cảm ơn.
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
– Vướng mắc của doanh nghiệp được quy định tại khoản 2 Điều 52 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày  25/3/2015 của Bộ Tài Chính;
Đề nghị Công ty nghiên cứu các văn bản trên và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể/.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *