Tình trạng và vị trí đơn hàng nước ngoài gửi về việt nam

Tiêu đề:Hỏi về tình trạng và vị trí đơn hàng nước ngoài gửi về việt nam
Hỏi:Mình có đơn hàng đặt từ Mỹ mà 3 tháng rồi vẫn chưa nhận được hàng Mã vận đơn UA422379983US
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Câu hỏi của bạn không có đủ thông tin để hải quan trả lời. Mong bạn cung cấp thêm thông tin. Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *