Tiểu mục nộp thuế

Tiêu đề:Tiểu mục nộp thuế
Hỏi:Kính gửi: Cục Hải quan Tp.HCM
Vui lòng cho tôi hỏi:
1/ Tiểu mục nộp thuế Nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu hiện nay là bao nhiêu? Theo mục lục ngân sách trước đây: Tiểu mục thuế nhập khẩu là 1901 và thuế GTGT hàng nhập khẩu là 1702.
2/ Sau khi tôi nộp thuế bằng chuyển khoản thì khoảng bao lâu tình trạng nợ thuế khi tra cứu trên trang web http://www.customs.gov.vn sẽ được xóa? Vì tôi nộp thuế từ ngày 04/06/2013 nhưng hiện nay vẫn để là đang nợ thuế.
3/ Nếu tôi ghi sai tiểu mục nộp thuế thì phải làm sao?
Mong hồi âm!
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
1. Căn cứ quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 của Bộ Tài Chính “V/v Ban hành hệ thống mục mục ngân sách” thì:    Tiểu mục thuế nhập khẩu (trừ thuế NK qua biên giới đất liền): 1901
    Tiểu mục thuế GTGT hàng nhập khẩu (trừ thuế GTGT hàng NK qua biên giới đất liền): 17022. Theo qui định, ngay khi nhận được chứng từ nộp tiền thuế của doanh nghiệp từ kho bạc Hải quan sẽ hạch toán thanh khoản nợ tờ khai trên hệ thống kế toán. Dữ liệu nợ trên hệ thống kế toán kết nối trực tuyến với dữ liệu nợ trên trang web http://www.customs.gov.vn.Trường hợp DN nộp tiền bằng chuyển khoản từ ngày 04/6/2013 đến ngày 11/9/2014 tờ khai chưa được xoá nợ. Đề nghị DN liên hệ Chi cục Hải quan nơi phát sinh tờ khai để được giải quyết.3. Trường hợp nhầm lẫn tiểu mục khi kê khai khi nộp thuế thì đề nghị DN liên hệ Chi cục Hải quan nơi phát sinh nhầm lẫn để được hướng dẩn lập thủ tục điều chỉnh.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *