Tiêu hủy nguyên phụ liệu nhập sàn xuất xuất khẩu

Tiêu đề:Tiêu hủy nguyên phụ liệu nhập sàn xuất xuất khẩu
Hỏi:kính gửi quý chi cục! công ty chúng tôi có nhập nguyên phụ liệu về sản xuất theo loại hình Sản xuất xuất khẩu. nhưng trong quá trình sản xuất có một số nguyên phụ liệu dư thừa, nên công ty chúng tôi muốm làm thủ tục tiêu hủy. Vậy sau khi tiêu hủy công ty chúng tôi có được xét hoàn thuế nhập khẩu cho phần nguyên phụ liệu này hay không? xin chân thành cám ơn!
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Đề nghị Quý Cty tham khảo mục 4 chương VII Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài Chính. Thủ tục hoàn thuế cho phần NPL được tiêu huỷ, Đề nghị Quý Cty liên hệ Phòng Thuế XNK – Cục HQ TP.HCM để biết cụ thể.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *