Thuế VAT đồ cổ nhập khẩu

Tiêu đề:Thuế VAT đồ cổ nhập khẩu
Hỏi:Kính gửi cục hải quan HCM Tôi có nhập khẩu lô hàng đồ cổ, theo tôi được biết thuế GTGT đồ cổ Việt Nam nhập khẩu sẽ được miễn (theo công văn số 16192/BTC-TCHQ), nhưng khi hải quan TNT khai thuế cho tôi là VAT 10%. Đồ cổ là hàng cá nhân tôi mua để sưu tầm, tôi muốn đem đồ cổ Việt Nam về lại Việt Nam mà còn bị chịu thuế nữa thì thật không thỏa đáng với những gì mà Nhà nước đã ưu ái. Mặt hàng tôi mua đã được đem đi giám định từ Sở Văn Hóa TTDL và được xác định là đồ cổ Xin hỏi hải quan HCM, hải quan TNT khai như vậy đúng hay sai? Chân thành cảm ơn.
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
1. Căn cứ Biểu thuế giá trị gia tăng theo danh mục hàng hóa nhập khẩu ban hành kèm theo  Thông tư 83/2014/TT-BTC ngày 26/06/2014 Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam thì đồ cổ (mã hàng hóa thuộc chương 97) có thuế suất GTGT hàng nhập khẩu là 10%.
2. Công văn số 16192/BTC-TCHQ ngày 02/11/2015 của Bộ Tài Chính được áp dụng giải quyết cho trường hợp nêu tại công văn. 
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *