Thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt (VN-EAEUFTA)

Tiêu đề:Thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt (VN-EAEUFTA)
Hỏi:Kính chào quý cơ quan, Công ty chúng tôi nhập khẩu lô hàng ” Cửa ra vào có cấu kiện bằng sắt”, mã HS code: 73083090 từ 45100 Rovigo – Italy có thuế suất nhập khẩu là 12% Theo nghị định 150/2017/NĐ-CP thực hiện hiệp định thương mại tự do giữa một bên là nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam và bên kia là liên minh kinh tế Á Âu (Hiệp định VN-EAEU FTA) thì hàng hóa nhập khẩu trên đủ điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt không (3,3%)? Để hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt công ty chúng tôi cần cung cấp “Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O Form EAV” khi làm thủ tục hải quan theo thông tư 21/2016/TT-BCT hay công ty chúng tôi gởi công văn lên quý cơ quan để xác nhận tính hợp lệ của chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O Form EAV trước khi làm thủ tục hải quan và thời gian xác minh mất bao lâu? Mong quý cơ quan hỗ trợ.
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến về việc thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt VN-EAEUFTA. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 150/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ thì hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế suất VN-EAEU FTA phải được nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước là thành viên của Hiệp định VN-EAEU FTA, bao gồm các nước sau:
a) Cộng hòa Ác-mê-ni-a;
b) Cộng hòa Bê-la-rút;
c) Cộng hòa Ca-dắc-xtan;
d) Cộng hòa Cư-rơ-gư-xtan;
đ) Liên bang Nga;
e) Các nước thành viên khác của Liên minh Kinh tế Á – Âu (theo quy định tại Điều 15.2 của Hiệp định VN-EAEU FTA);
g) Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước).
Theo đó, hàng hóa nhập khẩu từ Italy không đủ điều kiện để được hưởng ưu đãi đặc biệt.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *