Thuế suất hàng nhập khẩu hạt điều thô

Tiêu đề:Thuế suất hàng nhập khẩu
Hỏi:Chào Cục Hải Quan Tp.HCM Công ty chúng tôi có nhu cầu nhập khẩu hạt điều thô, vậy xin Cục Hải Quan cho chúng tôi biết loại sản phẩm này sẽ chịu những loại thuế gì và thuế suất là bao nhiêu ạ ? Chân thành cảm ơn.
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Theo biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài Chính, mặt hàng hạt điều thô thuộc chương 8, nhóm 08.01 “Dừa, quả hạch Brazil, hạt đào lộn hột (hạt điều), tươi hoặc khô, đã bóc vỏ hoặc chưa lột vỏ”.

Nếu hạt điều mà công ty nhập khẩu chưa bóc vỏ, có mã HS 0801.31.00, thuế suất thuế nhập khẩu là 5%; nếu hạt điều nhập khẩu đã bóc vỏ, có mã HS 0801.32.00, thuế suất thuế nhập khẩu là 25%.  

Thuế GTGT được thực hiện theo Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và nghị định số 2009/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT. 

Công ty có thể tìm nội dung các văn bản này tại thư viện văn bản của TCHQ theo địa chỉ www.customs.gov.vn hoặc liên hệ cơ quan hải quan nơi dự định làm thủ tục NK để được hướng dẫn cụ thể.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *