Thuế suất hàng fero silic, fero silicon

Tiêu đề:Thuế suất hàng fero silic, fero silicon
Hỏi:Công ty tôi đang chuẩn bị nhập lô hàng fero silic va fero silicon, sau đó xuất sang một nước khác xin hỏi chúng tôi phải chịu những loại thuế suất nào? sau đó chúng tôi xin hoàn thuế ở đâu và thủ tục hoàn thuế phải xem ở thông tư nào? Chân thành cám ơn
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Nội dung  trình bày của Doanh nghiệp chưa rõ ràng. Đề nghị Doanh nghiệp liên hệ Chi cục Hải quan gần nhất hoặc Phòng Thuế xuất nhập khẩu thuộc Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh tại  địa chỉ : lầu 2, số 2 Hàm Nghi, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh , mang theo hồ sơ liên quan để được trả lời cụ thể.
Xin trao đổi Doanh nghiệp một số nội dung sau:
Các loại thuế hàng hóa nhập khẩu vào Việt nam chịu gồm: Nhập khẩu, VAT, Tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, tự vệ chống bán phá giá….
Thuế suất nhập khẩu của mặt hàng cụ thể đề nghị Doanh nghiệp căn cứ thực tế hàng NK và Biểu thuế xuất nhập khẩu có hiệu lực năm 2015 để xác định chính xác.
Trường hợp nhập khẩu sau đó bán sang nước khác doanh nghiệp có thể tham khảo loại hình kinh doanh tạm nhập tái xuất qui định tại Mục 1,chương IV Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 có hiệu lực từ ngày 01/4/2015  “Quy định về thủ tục Hải quan; Kiểm tra giám sát hải quan; Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”, và việc hoàn thuế được qui định tại Điều 120.
Người trả lời: Nguyễn Quốc Toản
Phó trưởng Phòng Thuế xuất nhập khẩu
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *