Thuế suất đối với việc nhập chứng chỉ

Tiêu đề:Thuế suất đối với việc nhập chứng chỉ
Hỏi:Thưa quý cơ quan! Công ty chúng tôi cần nhập 1 lô hàng có :
+ Giá trị hàng là 100 + Giá trị các chứng chỉ kèm theo la 10
Xin hỏi quý cơ quan: Phần chứng chỉ này phải khai như thế nào và áp dụng mức thuế suất ra sao
Xin cảm ơn và trân trọng kính chào!
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
–  Doanh nghiệp không nêu rõ giá trị các chứng chỉ kèm theo là khoản gì nên cơ quan hải quan không thể hướng dẫn cụ thể việc khai báo cho doanh nghiệp.
– Tuy nhiên, đối với các khoản điều chỉnh (điều chỉnh cộng, điều chỉnh trừ): trong khi chờ Thông tư mới hướng dẫn Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan: đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu thực hiện theo quy định tại Điều 14 Thông tư 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính và khoản 2 Điều 1 Thông tư số 29/2014/TT-BTC ngày 26/02/2014 của Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính; Về cách khai báo: doanh nghiệp vẫn thực hiện theo Phụ lục II Thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính.
Cục Hải quan TP.HCM trả lời để Quý Doanh nghiệp biết và thực hiện./.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *