Thuế nhập xe ôtô đã qua sử dụng từ Mỹ về Viêt Nam

Tiêu đề:Thuế nhập xe ôtô đã qua sử dụng từ Mỹ về Viêt Nam
Hỏi:Em có người thân sống ở Mỹ, muốn gửi 01 chiếc xe ôtô đã qua sử dụng về Việt Nam cho em. Xin hỏi em phải đóng những loại thuế gì, bao nhiêu?Cách làm thủ tục như thế nào? Mong được cơ quan tư vấn, Cảm ơn!
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Căn cứ Điều 104 Thông tư 128/2013/TT-BTC, hàng hóa là quà biếu quà tặng cho cá nhân được miễn thuế với giá trị hàng hóa không vượt quá 01 (một) triệu đồng. Trường hợp hàng hóa vượt quá định mức trên thì phải nộp thuế cho phần vượt. Tùy trường hợp cụ thể, hàng hóa nhập khẩu phải chịu các loại thuế sau: Thuế NK, thuế GTGT, thuế TTĐB (nếu có), thuế BVMT (nếu có), thuế tự vệ (nếu có). Phương pháp tính thuế được quy định cụ thể tại mục 1, phần V Thông tư số 128/2013/TT-BTC, đề nghị cá nhân căn cứ quy định nêu trên và thực tế hàng hóa nhập khẩu để xác định số thuế phải nộp. Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại phần III Thông tư 128/2013/TT-BTC.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *