Thuế nhập khẩu và thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu nhưng bị trả về

Tiêu đề:Thuế nhập khẩu và thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu nhưng bị trả về
Hỏi:Kính gửi quý Hải quan, Công ty chúng tôi chúng tôi chuẩn bị nhập một lô hàng (đã xuất khẩu nhưng không đạt chất lượng) bi khách hàng xuất trả trở lại Việt Nam. Sau khi nhập khẩu về chúng tôi sẽ sửa chữa và sau đó xuất trả lại cho khách hàng. Khi tiến hành làm thủ tục nhập khẩu đối với lô hàng này, phần thuế nhập khẩu và thuế GTGT công ty chúng tôi có phải khai báo đầy đủ hay không? Hay không cần khai báo thuế nhập khẩu và thuế GTGT? Trân trọng.
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Đề nghị Công ty tham khảo các qui định sau:
1.Về thuế nhập khẩu:
Qui định tại khoản 7 Điều 114 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 thì hàng hóa đã xuất khẩu nhưng phải nhập khẩu trở lại Việt Nam được hoàn thuế xuất khẩu đã nộp và không phải nộp thuế nhập khẩu. Thủ tục,hồ sơ  hoàn thuế qui định tại Điều 121.
2. Thuế Giá trị gia tăng: Căn cứ khoản 1 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài Chính thì “Cơ sở kinh doanh không phải nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu trong trường hợp nhập khẩu hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị phía nước ngoài trả lại….”
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *