Thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng

Tiêu đề:Thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng
Hỏi:Kính gửi HQ TP.HCM Công ty tôi đang dự định nhập mặt hàng nhôm thanh(HS:7604) từ Trung Quốc về. Phía bên Trung Quốc báo giá là hàng đã bao gồm phí xuất khẩu hoàn thuế, hàng hóa vận chuyển đến cảng tại thành phố Hồ Chí Minh. Vậy xin hỏi công ty tôi sẽ phải đóng thêm những loại thuế gì ? Bao nhiêu % ? Tôi xin cảm ơn!
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Do thông tin Công ty cung cấp chưa đầy đủ về mã loại hình tờ, mã HS cụ thể của mặt hàng nhập khẩu, hàng hoá có C/O hay không nên chúng tôi trao đổi như sau:
Trường hợp Công ty nhập khẩu theo loại hình nhập kinh doanh (A11), nhập kinh doanh sản xuất (A12), các loại thuế phải nộp cụ thể như sau:
1. Thuế nhập khẩu:
– Hàng hoá nhập khẩu từ Trung Quốc, không có C/O, áp dụng mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi theo Biểu thuế nhập khẩu ban hành kèm Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính Phủ.
– Trường hợp hàng hoá có C/O mẫu E hợp lệ và thoả mãn điều kiện áp dụng thuế suất ưu đãi biệt thì mức thuế suất thuế nhập khẩu áp dụng theo Biểu thuế ban hành kèm Nghị định 153/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính  Phủ.
2. Thuế GTGT: Công ty tham khảo Biểu thuế kèm Thông tư 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài Chính.
3. Thuế chống bán phá giá: Một số mặt hàng nhôm thuộc nhóm 7604  áp dụng thuế chống bán phá giá theo Quyết định số 1480/QĐ-BCT  ngày 29/5/2019 của Bộ Công thương.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Công ty biết. Trong trường hợp vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể./.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *