Thuế nhập khẩu ” tổ máy phát điện bằng khí gas”

Tiêu đề:Thuế nhập khẩu ” tổ máy phát điện bằng khí gas” có sử dụng danh mục miễn thuế (Quota) của hoạt động dầu khí
Hỏi:Kính gửi quý cơ quan Hải Quan Cty chuẩn bị có nhập 1 bộ ” tổ máy phát điện chạy bằng khí gas” có công suất 345KVA, tần số 60HZ, tốc độ 1800 vòng/phút.Chúng tôi đang áp theo mã 8502.20.30 thuế NK là 10%, mặt hàng chúng tôi cấp cho hoạt động dầu khí và có sử dụng Quota nhưng trong thông tư 14/2015/TT-BkHĐT danh mục hàng trong nước sản xuất được 215 Tổ máy phát điện có công suất trên 75KVA đến 375KVA 8502 Điện áp: 380/220 volt AC, 3 pha, 4 dây Tần số 50Hz, tốc độ 1500 vòng/phút Công suất liên tục từ 75 KVA đến 375 KVA. Công suất dự phòng từ 83KVA đến 413KVA Xin cho hỏi trong trường hợp nhập khẩu thiết bị như của cty thì có thể sử dụng danh mục miễn thuế (Quota) không? Kính mong được sự tư vấn từ quý cơ quan Hải Quan Trân trọng cảm ơn
Trả lời:Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Liên quan đến các trường hợp miễn thuế, đề nghị công ty nghiên cứu nội dung quy định tại Điều 103 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài Chính. Theo đó, hàng hóa nhập khẩu phục vụ họat động dầu khí thuộc đối tượng miễn thuế tại khâu nhập khẩu.
Danh mục vật tư cần thiết cho họat động dầu khí mà trong nước đã sản xuất được để làm căn cứ thực hiện việc miễn thuế thực hiện theo quy định của Bộ Kế Họach – Đầu tư tại Thông tư số 14/2015/TT-BKH-ĐT ngày 17/11/2015.
Trường hợp doanh nghiệp không thống nhất ý kiến nội dung danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được thì có ý kiến trao đổi Bộ Kế họach – Đầu tư xem xét giải quyết từng trường hợp cụ thể.
 
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *