Thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất xuất khẩu DNCX

Tiêu đề:Thuế nhập khẩu cho nguyên liệu sản xuất xuất khẩu DNCX
Hỏi:Doanh nghiệp chế xuất nhập khẩu nguyên liệu về làm thành phẩm để xuất khẩu, trong trường hợp thành phẩm bán tại thị trường Việt Nam (xuất nhập khẩu tại chỗ) thì DNCX có phải đóng thuế nhập khẩu và VAT cho phần nguyên liệu đầu vào hay không?
Trả lời:Căn cứ khoản 1 Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định: “quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu ”.
– Theo  Điều 75 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/208/TT-BTC quy định:
“2. Đối với hàng hóa mua, bán giữa DNCX với doanh nghiệp nội địa: DNCX, doanh nghiệp nội địa làm thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ theo loại hình tương ứng quy định tại Điều 86 Thông tư này”.
– Theo  khoản 2 Điều 22, Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định: “Trường hợp sản phẩm được sản xuất, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan có sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài thì khi nhập khẩu vào thị trường trong nước phải nộp thuế nhập khẩu theo mức thuế suất, trị giá tính thuế của mặt hàng nhập khẩu vào nội địa Việt Nam. ”
Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp chế xuất nhập khẩu nguyên liệu về làm thành phẩm để xuất khẩu, trong trường hợp thành phẩm được phép bán tại thị trường Việt Nam (xuất nhập khẩu tại chỗ) theo quy định dẫn trên thì thực hiện như sau:
– Doanh nghiệp chế xuất đăng ký tờ khai xuất khẩu tại chỗ.
– Doanh nghiệp nội địa đăng ký tờ khai nhập khẩu hàng hoá từ doanh nghiệp chế xuất, tuỳ theo loại hình tờ khai, hàng hoá nhập khẩu áp dụng chính sách thuế theo quy định như đối với hàng hoá nhập khẩu từ nước ngoài. Về thuế nhập khẩu thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 22, Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ.
Cục HQ.TPHCM trả lời cho Công ty được biết. Trong trường hợp vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể./.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *