Thuế nhập khẩu Mỹ phẩm

Tiêu đề:Thuế nhập khẩu Mỹ phẩm
Hỏi:Tôi là một cá nhân có người thân ở nước ngoài (Úc), tôi muốn nhập mặt hàng nước hoa và các loại mỹ phẩm làm đẹp để phân phối lại, cho tôi hỏi Thuế suất của các mặt hàng này là bao nhiêu phần trăm? Và các thủ tục cần thiết khi nhập khẩu là gì ? Tôi xin cám ơn.
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau: Mỹ phẩm nhập khẩu phải được Bộ Y tế cấp phiếu công bố theo quy định tại Thông tư 06/2011/TT-BYT. Thuế nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Luật thuế số 107/2016/QH 13.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *