Thuế nhập khẩu máy giặt 2 cửa dùng cho bệnh viện

Tiêu đề:Thuế nhập khẩu máy giặt 2 cửa dùng cho bệnh viện
Hỏi:Xin chào Quý Cơ Quan, Xin cho hỏi thuế nhập khẩu cho máy giặt công nghiệp có công suất trên 10kg loại chuyên dùng cho bệnh viện có chức năng chống lây nhiễm.
Đặc tính kỹ thuật máy : Máy giặt thiết kế có 2 cửa riêng biệt, cửa đưa đồ bẩn vào phía trước máy và cửa lấy đồ sạch ra phía sau máy.
Hai cửa này tách biệt nhau bới tường che chắn giữa máy nhằm chống lây nhiễm cho đồ giặt.
Tham khảo catalogue máy tại weblink : http://www.primuslaundry.com/washer-extractors/mb-line/mb66/
Mong nhận được trả lời sớm của Quý Cơ Quan
Cám ơn
Phan Thanh Sơn
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Việc xác định chi tiết mã số HS của một mặt hàng phải căn cứ vào tính chất, cấu tạo,… của hàng hóa thực tế nhập khẩu. Tuy nhiên, Căn cứ Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính; Thông tư 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài Chính Quý Công ty có thể tham khảo:- Nhóm 8450: Máy giặt gia đình hoặc trong hiệu giặt, kể cả máy có chức năng sấy khô, phân nhóm 8450.20.00: Máy giặt, có sức chứa trên 10kg vải khô một lần giặt, thuế suất nhập khẩu ưu đãi 25%.
– Đề nghị Quý Công ty căn cứ vào thực tế tính chất, cấu tạo hàng hóa mà công ty mình nhập khẩu và áp dụng 06 (sáu) quy tắc phân loại  tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam để xác định mã HS chi tiết phù hợp với thực tế hàng hóa nhập khẩu.
Đề nghị bạn đọc nghiên cứu nội dung quy định đã nêu để biết và thực hiện. Nếu còn chưa rõ thì liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn thêm. Hoặc gửi hồ sơ, mẫu hàng hoá để thực hiện xác định trước mã số HS theo hướng dẫn tại Điều 7 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *