Thuế nhập khẩu máy dập

Tiêu đề:Thuế nhập khẩu máy dập
Hỏi:Kính gửi Quý Cơ Quan Hải Quan Công ty chúng tôi chuẩn bị nhập khẩu một lô hàng máy dập khuôn (01 máy), mã HS theo biểu thuế XNK 2014 là 84621010 thuế NK 2%, thuế VAT 10%. Năm 2013, chúng tôi cũng đã nhập 01 máy dập khuôn mã HS 84621010 thuế suất NK 0%, VAT 10% Xin Quý Hải quan cho chúng tôi được biết tại sao mặt hàng máy dập khuôn lại bị tăng thuế (cột thuế suất ưu đãi từ 0% lên 2%), trong khi đó mặt hàng này không có trong danh mục của thông tư 04/2012/TT-BKHĐT ngày 13/08/2012
Trong trường hợp bị bắt buộc áp thuế theo biểu thuế XNk 2014, công ty chúng tôi xin được miễn thuế NK có được không và thủ tục xin miễn thuế như thế nào xin Quý Hải quan hướng dẫn
Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào Công ty Cơ Khí Phú Vinh
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Thuế suất thuế nhập khẩu của hàng hóa nhập khẩu được quy định cụ thể tại Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính. Đề nghị doanh nghiệp căn cứ thực tế hàng hóa, đối chiếu với Biểu thuế để xác định mức thuế suất thuế NK theo đúng quy định.Trường hợp hàng hóa nhập khẩu thuộc các đối tượng quy định tại Điều 100 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì được giải quyết miễn thuế. Hồ sơ, thủ tục miễn thuế, quyết toán hàng nhập khẩu miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 101, Điều 102, Điều 103 Thông tư số 128/2013/TT-BTC.
Loại hình:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *