Thuế nhập khẩu hạt đậu nành

Tiêu đề:Thuế nhập khẩu hạt đậu nành
Hỏi:K/g: Cục Hải Quan TP.HCM Cty chúng tôi muốn nhập khẩu mặt hàng “hạt đậu nành” từ Canada để về sản xuất. Xin hỏi:
– Phải áp vào mã số thuế NK nào?
– Có phải xin giấy phép nhập khẩu của Bộ NN&PTNN không?
Xin cảm ơn
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
1/  Hướng dẫn về mã số hàng hóa:
Việc áp mã, phân loại hàng hóa được quy định cụ thể tại các văn bản sau:
– Khoản 1 Điều 26 Luật Hải quan năm 2014 ngày 30/06/2014 quy định “Phân loại hàng hóa để xác định mã số hàng hóa làm cơ sở tính thuế và thực hiện chính sách quản lý hàng hóa. Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam”.
– Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính  hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm;
– Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;
– Thông tư 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;
– Chú giải HS 2012.
Do thông tin của Qúy doanh nghiệp cung cấp không đủ cơ sở để Cục Hải quan TP.HCM xác định chính xác mã số HS đối với mặt hàng “hạt đậu nành”. Tuy nhiên, theo tham khảo nội dung Chú giải HS 2012, chương 12: “Hạt dầu và quả có dầu; các loại ngũ cốc, hạt và quả khác; cây công nghiệp hoặc cây dược liệu; rơm, rạ và cỏ khô”, nhóm 12.01 “Đậu tương, đã hoặc chưa vỡ mảnh”. Qúy Công ty có thể tham khảo các quy định nêu trên và căn cứ hàng hóa thực tế nhập khẩu để áp mã số phù hợp.
Để thuận lợi trong quá trình làm thủ tục Hải quan và làm cơ sở khai báo Hải quan, Qúy Công ty có thể thực hiện thủ tục xác định trước mã số hàng hóa như sau :
– Thủ tục và điều kiện xác định trước mã số được quy định tại Điều 23, Điều 24 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ;
– Hồ sơ xác định trước mã số được quy định tại Điều 7 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.
2/ Hướng dẫn về chính sách mặt hàng:
Theo Thông tư 30/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/09/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì mặt hàng “hạt đậu nành” nhập khẩu để sản xuất thuộc Danh mục phải kiểm dịch thực vật theo quy định.
Thủ tục đăng ký, khai hải quan thực hiện theo Điều 16, Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế  xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Trong trường hợp cần thiết đề nghị doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.
Cục Hải quan TP.HCM trả lời để doanh nghiệp được biết.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *