Thuế nhập khẩu gà công nghiệp nguyên con đông lạnh đã bỏ đầu bỏ chân

Tiêu đề:Thuế nhập khẩu gà công nghiệp nguyên con đông lạnh đã bỏ đầu bỏ chân
Hỏi:Kính gửi: Phòng Thuế Xuất Nhập Khẩu Hải Quan TP. HCM
Công ty chúng tôi đang có kế hoạch nhập khẩu Gà công nghiệp đã giết mổ (bỏ đầu và bỏ chân) và được đông lạnh từ Hàn Quốc về tiêu thụ trong nước. Chúng tôi muốn hỏi về mức thuế xuất nhập khẩu, thuế GTGT và các loại thuế khác có liên quan đến việc nhập khẩu loại hàng này hiện Cục Hải Quan đang áp dụng?
Xin cảm ơn và trân trọng kính chào!
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
1. Thuế nhập khẩu: Đề nghị doanh nghiệp căn cứ theo Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính, đối chiếu với thực tế hàng nhập khẩu để xác định thuế suất thuế nhập khẩu hàng hoá.
2. Thuế GTGT: Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính được sửa đổi bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính, trường hợp hàng hoá nhập khẩu của doanh nghiệp là sản phẩm chăn nuôi chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Người trả lời: Nguyễn Quốc Toản – Phó Trưởng phòng – Phòng Thuế xuất nhập khẩu
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *