Thuế Nhập khẩu đối với mặt hàng lưỡi cưa gỗ, nhôm và lưỡi cắt cỏ

Tiêu đề:Thuế Nhập khẩu đối với mặt hàng lưỡi cưa gỗ, nhôm và lưỡi cắt cỏ
Hỏi:Kính gửi: Cục Hải Quan Tp. Hồ Chí Minh Công ty chúng tôi muốn nhập khẩu mặt hàng là lưỡi cưa gỗ, nhôm (lắp vào máy) và lưỡi cắt cỏ (lắp vào máy) được sản xuất tại Thái Lan nhưng nguyên vật liệu làm ra mặt hàng trên thì nhập từ Đức. Công ty chúng tôi muốn hỏi thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng trên là bao nhiêu. Xin cảm ơn.
Trả lời:Nội dung trả lời:
1. Hướng dẫn về phân loại hàng hóa:
Điều 26 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 quy định: “Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.”
Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh hướng dẫn doanh nghiệp nghiên cứu các văn bản sau để phân loại, áp mã số cho mặt hàng nêu trên:
Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
Thông tư 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo;
Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính Phủ về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan;
Chú giải chi tiết HS 2012..
Với mặt hàng Công ty hỏi Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh hướng dẫn công ty nghiên cứu chương 82: “Dụng cụ, đồ nghề, dao, kéo và bộ đồ ăn làm từ kim loại cơ bản; các bộ phận của chúng làm từ kim loại cơ bản..”  và nhóm hàng 82.02,  8208 để áp mã số cho phù hợp.
2.Về thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt:
Điều 4 Nghị định 129/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính Phủ ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa Asean giai đoạn 2016 – 2018 quy định:
“Điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt:
“Hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế suất ATIGA phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:
1. Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Nghị định này.
2. Được nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước là thành viên của Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN, bao gồm các nước sau:
a) Bru-nây Đa-rút-xa-lam;
b) Vương quốc Cam-pu-chia;
c) Cộng hòa In-đô-nê-xi-a;
d) Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào;
đ) Ma-lay-xi-a;
e) Cộng hòa Liên bang Mi-an-ma;
s) Cộng hòa Phi-líp-pin;
h) Cộng hòa Xinh-ga-po;
i) Vương quốc Thái Lan;
k) Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước).
3. Được vận chuyển trực tiếp từ nước xuất khẩu, quy định tại khoản 2 Điều này, vào Việt Nam.
4. Đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN, có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) Mẫu D do Bộ Công Thương quy định”.
Trường hợp hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên thì được áp dụng mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo mã số hàng hóa quy định cụ thể tại Nghị định 129/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016.
Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh trả lời để doanh nghiệp được biết.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *